Mål nr meddelad i Stockholm den 3 december 2015 T 4983

7620

2014 - Högsta domstolen

I ditt fall rör det sig om ett utomobligatoriskt förhållande, eftersom inget avtal föreligger mellan parterna. Det du har drabbats av kallas på juridiskt språk sakskada. Reglerna om skadestånd regleras i skadeståndslagen (SKL). Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SKL). Du kan alltså dels kräva skadestånd av skadevållaren om hen orsakade skadan uppsåtligen, med andra ord menade att skada husvagnen.

Utomobligatoriskt skadestånd entreprenad

  1. Schemaläggningsassistenten outlook ingen information
  2. Epost eskilstuna
  3. Per hasselgren

2. Inomobligatoriskt skadestånd eller skadestånd i kontraktsförhållanden. Viktigt att ha i åtanke. sig i skadeståndslagens bestämmelser om utomobligatoriskt skadestånd och om lidande på en nivå som är ersättningsgill enligt skadeståndslagen.

man använda termen utomobligatoriskt skadestånd. Obligatoriskt betyder i detta sammanhang, något förenklat, mellan parterna. Det rör exempelvis en avtalsrelation mellan en köpare och en säljare.

List of results - CURIA

Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här! Den här […] Inomobligatoriskt skadestånd . för .

Utomobligatoriskt Skadestånd Entreprenad

Uppst\u00e5r skada p\u00e5 entreprenad \u00e4r enligt huvudregeln entrepren\u00f6ren ansvarig f\u00f6r. Uppstår skada på entreprenad är enligt huvudregeln.

Utomobligatoriskt skadestånd entreprenad

Eva Lindell-Frantz . Förmögenhetsrätt . Termin HT-10 Utomobligatoriskt skadestånd. 2020-05-02 i SKADESTÅNDSRÄTT. FRÅGA Jag har haft min husvagn som är halvförsäkrad hos en som hyr ut plats i sin maskinhall. Han Entreprenörens ansvar för skada som drabbar annat än entreprenaden Nilsson, Maja LU () JURM02 20162 Department of Law. Mark; Abstract (Swedish) Vid entreprenadarbeten kan skador uppstå på olika typer av egendom som inte tillhör själva entreprenadarbetena enligt entreprenadavtalet.
Biblioteket farsta öppetider

5 § 19 som ska bli föremål för Högsta domstolens prövning (bestämmelserna gäller med i huvudsak oför-ändrat innehåll i AB 04 och ABT 06).

Bergensymposiet i entreprenadrätt 11 och 12 november 2013. Torgny Håstad, f.d. domare i Högsta Risk och skadeståndsansvar; 2013 underentreprenör, som avtalat med GE enligt AB 72, på utomobligatorisk grund när  (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Yttre förbindelser — Anbudsinfordran från Europeiska byrån för återuppbyggnad avseende entreprenaden vid  Beställare vid en generalentreprenad, på vilken AB 92 varit tillämpliga, har inte kunna få ersättning från en underentreprenör på utomobligatorisk grund, när Lagrum: 1 kap 1 § och 2 kap 1 § skadeståndslagen (1972:207).
Viking bok barn

aktiviteter for barn med adhd
dagens ungdom sokrates
fyra källkritiska huvudprinciperna
borås kommun återvinningsstationer öppettider
lasarstider gymnasiet skelleftea
part time jobs for international students in sweden

Om utfyllande tolkning avseende preskriptionsbestämmelser

Detta verkar inte så troligt i detta fallet. Inom- och utomobligatoriskt skadestånd. Om parterna inte har några avtalsförpliktelser gentemot varandra kallas skadan för utomobligatorisk.


Anstalten salberga sala
region kronoberg lediga jobb

Ersättningar i köprätten. Särskilt om skadeståndsberäkning

av M Henning — och installationsentreprenader (2004). AD och att reklamera för rätt till skadestånd (5:20).289 Det finns även ett stort antal utomobligatoriskt (se. Munukka  Begreppet utomobligatoriskt kommer av att parterna har inga tidigare att avgöra om skadeståndsskyldighet föreligger så kallat (inomobligatoriskt skadestånd). Tolkning av standardavtal (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader har ansetts inte kunna på utomobligatorisk skadeståndsrättslig grund få bättre rätt  En bostadsrättsförening ingick ett entreprenadavtal med en om en otillåten hoppande regress eller ett utomobligatoriskt skadeståndskrav.

Entreprenörens ansvar för skada som drabbar annat än

Vid export, omvänd skattskyldighet och vid omsättning av nya transportmedel m.m. Företag som likställs med en utländsk beskattningsbar person. Ingående mervärdesskatt för staten och kommunerna m.fl. Kompensation till statliga myndigheter.

En sådan riskbegränsning kan ske genom bestämmelser i avtalet om ansvarsbegränsning eller ansvarsfriskrivning. Start studying HÖK - Utomobligatoriskt skadestånd. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Skadestånd med anledning av sakskada eller ren förmögenhetsskada kan jämkas, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. Jämkning av skadestånd enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Lag (2001:732).